Никоб Инжинеринг

Никоб Инжинеринг е компанија која врши изградба, проектирање, набавка, развој и инвестициони проекти и други градежни активности на територија на Република Македонија. Раководена е од тим на експерти во областа на градежништво, кој располага со квалификувана и добро обучена работна сила. Никоб Инжинеринг е свесна за и се фокусира на здравјето, безбедноста и заштита на животната средина, воедно и за своите вработени во согласност со законите и стандардите во Репулика Македонија и меѓународните стандарди. Компанијата активно учествува во развојот на пазарот во градежниот сектор, на развој на недвижности. Главните активности се однесуваат на развојот и работењето на станбени објекти за индивидуално и колективно живеење, комерцијални, забавни центри и инфраструктурни проекти.

 

Никоб Инжинеринг е основана во 2003 година во Скопје од страна на Др. Благоја Николовски и Јовица Николовски.

 

 

Дел од портфолиото на компанијата:

 

Елитен комплекс ЗлокуќаниСтанбена зграда на улица Востаничка во СкопјеСтанбена зграда на булевар Партизански Одреди во СкопјеСтанбена куќа во с. Бардовци

 

 

 

Адреса: ул. Каирска бр. 4, 1000 Скопје
Тел: 02 / 3095 270
e-mail: info@nikob-ing.mk
Web: www.nikob-ing.mk