Елкотехна

Уште од 2005 година потрошувачите го искажуваат задоволството со нашата богата понуда на производи со кои ги следиме светските трендови во градежништвото. „Елкотехна“ е синоним за лојалност кон потрошувачите. Разбирајќи ги и анализирајќи ги потребите на македонскиот граѓанин, ја започнавме успешната приказна со увоз на водоотпочна шперплоча за бетонско шаловање. Низ годините на развој, создадовме асортиман на производи, кои по својот квалитет и изработка се издигнуваат над конкуренцијата на македонскиот пазар. Компанијата „Елкотехна“ негува политика која гарантира водечка позиција во понудата на производи од оваа бранша.

####

 

Вербата на производителите и верноста на потрошувачите ја стекнуваме преку директниот увоз и застапништвото за сите материјали што ги нудиме на пазарот. Филозофијата на успешно опстојување на „Елкотехна“ е заснована на континуирано следење на глобалните трендови во градежништвото, преку овозможување на предлози и решенија кои ќе ги задоволат очекувањата на потрошувачите. На патот кон исполнување на нашата стратегија за развој, професионалниот тим на „Елкотехна“ е секогаш тука за Вас со искрена желба да ви олесни во изборот.

 

 

Продукти:

 

Гадежништво

– Водоотпорна шперплоча VELDE

– Водоотпорна шперплоча VPM

– Водоотпорна шперплоча Кина

– 3-слојна жолта оплата

– Оков за шаловање

– Машини за чистење на жолти оплати

– Системска оплата

 

Транспорт

– Водоотпорна шперплоча WIREMESH WELDE

 

Мебел

– Водоотпорна суровинска шперплоча WELDE
– Природен лесонит
– Водоотпорна суровинска шперплоча со мембрана за звучна изолација

 

Лубриканти

– Оплатно масло – концентрат

 

 

 

Сертификати: 

 

 

####

 

###

 

 

 

 

Адреса: ул. Народен фронт бр. 5/2-4, 1000 Скопје
Тел: 02 / 3209 669;  02 / 3228 477
Факс: 02/ 3209 663
e-mail: contact@elkotehna.com.mk
Web: www.elkotehna.com.mk