АДСДП

Акционерско друшто за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката

 

Република Македонија ни ја даде довербата да стопанисуваме со нејзиниот имот. Денес стопанисуваме со 150.000 метри квадратни деловна површина, 15 гранични премини и преку 2.000 станови во нејзина сопственост. Работиме одговорно грижејќи се за истиве. Ја зголемивме наплатата за нивно користење по реални пазарни цени. Затоа сме финансиски подготвени да инвестираме понатаму, во нови инфраструктурни објекти од заеднички интерес и во станбени објекти за граѓаните по поволни услови. Негувајќи ги старите вредности денес сме во можност да создадеме нови – да градиме нови вредности за идните генерации.

 

 

 

Адреса: ул. Орце Николов бр. 138, П.Ф. 474, 1000 Скопје

Web: www.adsdp.mk